HEM Om Timråbo Områden Lediga lägenheter Plusboende Boendeservice Nyheter Kontakt

Besiktn.av din lägenhet

Publicerad den 22 januari 2018

Nu kommer vi på Timråbo att besikta samtliga lägenheter. Något som är en del i det pågående hyressättningsprojektet vi nu utför. Timråbos anställda fastighetsskötare Nisse Eriksson och Dennis Hjort kommer att ansvara för besiktningen.

Besöket kommer att ske mellan 10.00-16.00 och tar ungefär 20 minuter. Under den tiden monteras även en brandfilt in hos dig. Efter att alla besiktningar är gjorda skickas en sammanställning till dig där du har möjlighet att korrigera eventuella felaktigheter.

Vi kommer att meddela ungefär en vecka före när vi är på gång att besöka just din lägenhet.

Felanmälningar tas inte emot under besöket. För servicejobb, vänligen kontakta Felanmälan på
telefon 060-16 35 00. 

 

Så går det till:

Varje lägenhet inventeras.

Lägenheten, fastigheten och bostadsområdet bedöms och tilldelas poäng utifrån mallens parametrar.

Den totala poängsumman för lägenheten jämförs sedan med andra lägenheters poäng inom bolaget.

Lägenheter med samma poäng ska ha samma hyra.