HEM Om Timråbo Områden Lediga lägenheter Plusboende Boendeservice Nyheter Kontakt

Krisberedskapsveckan 6-12 maj

Publicerad den 6 maj 2019

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. För tredje året i rad arrangerar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, - Krisberedskapsveckan. Kampanjen sätter fokus på vad vi människor själva kan göra och bidra med vid allvarliga samhällsstörningar.

Kampanjen är en del av en större satsning som MSB gör för att förbättra kommunikationen med medborgarna om hot och risker och om vikten av att alla som kan förbereder sig för att kunna hantera en besvärlig vardag. Kampanjen syftar till att skapa reflektion och att få människor att tänka till kring hur de skulle klara en samhällskris.

Under perioden 6 maj - 12 juni 2019 arrangeras Krisberedskapsveckan i hela Sverige. Syftet är att alla Sveriges invånare ska bli bättre förberedda på följderna som allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter ger.

Medelpadskommunerna, kommunala bolag samt Räddningstjänsten Medelpad samverkar i år för att sprida informationskampanjen. På torsdag genomför Sundsvalls kommun sin på Birsta City. Timrå kommun genomför två aktiviteter. Den första på torsdagens Näringslivsfrukost, då representanter från Medelpads Räddningstjänstförbund ger en information om krisberedskap utifrån ett företagarperspektiv. Den andra aktiviteten sker på Trädgårdsmässan i NHK Arena under lördagen och söndagen.  Ånge  genomför  sin aktivitet den 25 maj. 

Dessutom kan du följa kommunerna på Facebook och Instagram som under hela denna vecka kommer belysa krisberedskap.