HEM Om Timråbo Områden Lediga lägenheter Plusboende Boendeservice Nyheter Kontakt

Miljö 


Energideklaration 

genomförd på alla fastigheter. Resultatet är anslaget i varje trappuppgång. 

 

PCB-inventering 

Gjord på alla fastigheter där risk för PCB fanns. Enligt inventeringen är i huvuddsak byggnadsbeståndet fritt från PCB. Ingen åtgärdsplan behöver upprättas enligt förordningen om PCB. 


Energioptimering 

Arbetar löpande med att få ned energiförbrukningen tex genom att förbättra styr- och reglerutrustning, fönsterrenovering och tilläggsisolering.