HEM Om Timråbo Områden Lediga lägenheter Plusboende Boendeservice Nyheter Kontakt

Uppsägning


Uppsägningstid

Uppsägningstiden är tre månader, räknat från kommande månadsskifte. Du kan lämna önskemål om kortare uppsägningstid. Detta medges endast om den som blivit erbjuden lägenheten vill flytta in tidigare. Lägenheten erbjuds inte efter vem som kan ta den till önskat uppsägningsdatum utan enligt uthyrningspolicyn.


Uppsägning - dödsfall

Vid dödsfall gäller en månads uppsägningstid, räknat från kommande månadsskifte. Avlider den boende efter uppsägningen, ändras uppsägningstiden från tre till en månad. Om två personer står på kontraktet och den ena avlider gäller en månads uppsägningstid inom en månad från dödsfallet.


Uppsägning - flytt till särskilt boende

Vid uppsägning med anledning av flytt till särskilt boende, tex servicehus eller äldreboende inom kommunen, gäller en månads uppsägningstid räknat från nästkommande månadsskifte.


Utflyttning

Det är mycket att hålla reda på när du ska flytta, både vad gäller ditt nya boende och den lägenhet du lämnar. 

Här hittar du blanketter för uppsägning av bostad


Uppsägningsblankett >>

Uppsägningsblankett vid dödsfall >>


Information


Besöksadress: 
Centrumhuset, Köpmangatan 31 

Postadress: 

AB TIMRÅBO, Box 134,
86124 TIMRÅ


Telefon: 060-16 35 00


Kontorets öppettider:

kl 08.00-12.00 och 13.00-16.00.