På gång i våra områden

Publicerad den 16 februari 2017

SÖRBERGE

På Sörbergevägen 9 färdigställs stambytesprojektet under försommaren. Allmän upprustning av utemiljön och parkeringsplatser. 

SÖRÅKER

Tak ska renoveras.Fasadrenovering ska fortsätta. Balkongrenovering ska göras. Lägenhetsdörrar ska bytas. Stambyte på Mogatan 1 ska fortsätta. Avlopp ska bytas. Allmän upprustning av utemiljön och parkeringsplatser.

BERGEFORSEN

Diverse fasader renoveras och målas. Allmän upprustning av utemiljön och parkeringsplatser. Skyltning i området ses över och förnyas. Belysning utomhus kompletteras och förbättras.

VIVSTA

Tak ska renoveras. Balkongrenovering ska göras. Fasader skall renoveras. Hissar skall renoveras. Allmän upprustning av utemiljön och parkeringsplatser.

TALLNÄS

Fasader skall målas. Ett garage skall målas. Tallnäs Aktivitetsdag äger rum i juni. Tallnäsdagen i samarbete med Hyresgästföreningen går av stapeln i augusti. Multiarena med tillhörande gym, lekplats och boulebana byggs och invigdes på Tallnäsdagen. Allmän upprustning av utemiljön och parkeringsplatser.