HEM Om Timråbo Områden Lediga lägenheter KÖREGISTRERING Plusboende Boendeservice Nyheter Kontakt

Mittuniversitetet gör undersökning

den 12 mars 2021

Timråbo är medlem i ett forskningsprojekt som är kopplat till Tallnäs som bostadsområde. Just nu pågår en enkätundersökning som skickas ut med post till boende i Tallnäs.

Vänligen

Timråbo