HEM Om Timråbo Områden Lediga lägenheter KÖREGISTRERING Plusboende Boendeservice Nyheter Kontakt

Nyproduktion i Söråker

54 nya hyresrätter

VILL DU VETA MER? ❯

Klart med nyproduktion i Söråker

Publicerad den 21 januari 2022

Den 21 januari 2022 undertecknade Timråbo ett genomförandekontrakt med NCC Sverige AB gällande nyproduktion av 54 st moderna hyresrätter i Söråker, Timrå kommun, till ett värde av 105 mnkr inklusive moms. Timråbo har sedan tidigare beslutat nyproducera hyresrätter med adress Centrumvägen 19-21. Under senare delen av 2021 genomfördes en upphandling av det omfattande byggprojektet.
 
-Vi gratulerar NCC som lämnande det mest fördelaktiga anbudet eftersom vi är så nöjda med NCC:s tidigare bostadsprojekt i Vivsta som stod klart sommaren 2019, säger Micael Löfqvist, VD Timråbo.
 
Timråbo via en kundundersökning erfarit att intresset är väldigt stort för nyproducerade hyresrätter med centralt läge i Söråker. Moderna lägenheter med hiss och rimlig hyra var viktiga aspekter som framkom genom enkätsvaren.
 
-Andelen äldre småhusägare är stor i Timrå kommun, särskilt stor i Söråker och vi bedömer att den här nyproduktionen i Söråker kommer vara väldigt uppskattad av den målgruppen, berättar Per-Arne Olsson, styrelseordförande Timråbo.
-För kommunen i stort är det viktigt med inflyttning och en nyproduktion brukar vara starten till positiva flyttkedjor. Vid bolagets senaste styrelsemöte beslutades om att godkänna upphandlingen och att vi tecknar kontrakt med NCC idag, tillägger Micael.
 
Timråbo är Timrå kommuns allmännyttiga bostadsföretag och har kommunens uppdrag att försörja Timråborna med ett väl anpassat utbud av bostäder för såväl unga, barnfamiljer och äldre personer. Projektet i Söråker innehåller tillgänglighetsanpassade moderna lägenheter med öppen planlösning. Samtliga lägenheter är fullutrustade med t ex disk-och tvättmaskin samt inglasade balkonger, lägenheternas storlek blir 1-3 rum och kök, från 36-64 m2. Byggstart sker våren 2022 med inflyttning till sommaren 2024.
 
-I det här projektet kommer vi att erbjuda ett av husen till målgruppen 55+, berättar Per-Arne Olsson. Vi anser att det här projektet lever upp till vår ägares krav om ett väl anpassat utbud och att vi tillför 54 nya lägenheter till ett växande Timrå, tillägger Per-Arne.

Kontakt:
Micael Löfqvist, vd Timråbo 060-16 35 08
Per-Arne Olsson, styrelseordförande Timråbo, 070-281 29 19