HEM Om Timråbo Områden Lediga lägenheter Plusboende Boendeservice Nyheter Kontakt

Kamerabevakning

Publicerad den 21 augusti 2020

Timråbo bedriver kamerabevakning på Rörvägen 28-30.

Dataskyddsombud är Thomas Svelander, tel 060-163510.

Ändamål/Syfte med kamerabevakningen är att förhindra och utreda brott samt öka trygghetskänslan.

Timråbos rättsliga grund för kamerabevakningen är att det finns ett berättigat intresse.
Detta med anledning av att de boende upplever stor otrygghet på grund av inbrott och att obehöriga vistats i utrymmena m.m.

Kamerorna spelar in vid rörelse och bildmaterialet sparas i 2 veckor.

Som bevakad kan du ha rätt att få tillgång till material, se vidare

www.datainspektionen.se/vagledningar/kamerabevakning/registrerades-rattigheter/.

Rätt finns att klaga på kamerabevakningen till Datainspektionen om man anser att Timråbo bryter mot lagar, regler och avtal.

Timråbo kan komma att granska inspelat material vid misstanke om brott eller om annan allvarlig händelse inträffat. Securitas och Polismyndigheten har samma tillgång till inspelat material.

Vid frågor vänligen kontakta Timråbo på tel: 060-163500 eller via info@timrabo.se