HEM Om Timråbo Områden Lediga lägenheter KÖREGISTRERING Plusboende FÖR HYRESGÄSTER Nyheter Kontakt

Nyproduktion i Söråker

54 nya hyresrätter

VILL DU VETA MER? ❯

Elbilsladdning - enkelt, prisvärt och miljövänligt

Timråbo erbjuder idag elbilsladdning på följande adresser:

Köpmangatan 45 i Timrå centrum, 2 laddplatser. Parkster zonkod 85102

Tallnäsvägen 77 i Tallnäs centrum, 2 laddplatser. Parkster zonkod 85103

Kålrotsgatan 9 i Bergeforsen, 2 laddplatser. Parkster zonkod 85105

Sörbergevägen 9 i Söreberge, 2 laddplatser. Parkster zonkod 85106


Centrumvägen 19 i Söråkers centrum, 2 laddplatser. Waybler zonkod 8206.


Du betalar din elbilsladdning med Parksters app, se information om app vid respektive laddpunkt. 

I Söråker betalar du med Wayblers app, se information om app vid respektive laddpunkt.


Timråbo erbjuder förnärvarande inte egen personligt hyrd laddplats för elbil.


Har du ytterligare frågor om elbilsladdning?

Kontakta Timråbo på telefon 060-16 35 00 eller info@timrabo.se.