HEM Om Timråbo Områden Lediga lägenheter KÖREGISTRERING Plusboende FÖR HYRESGÄSTER Nyheter Kontakt

Nyproduktion i Söråker

54 nya hyresrätter

VILL DU VETA MER? ❯

Jag bryr mig


Timråbo har tagit fram konceptet Jag bryr mig. Ett projekt som vi har för avsikt att arbeta långsiktigt med för att påminna om att ingen kan göra allt, men alla kan göra något.


Därför har även Timråbo antagit policyn Huskurage som uppmuntrar till att visa omtanke. Huskurage är en vägledning till hur du och jag ska göra om vi ser eller hör något som gör oss oroliga. Det kan vara oro för våld inom en familj, men det kan också handla om att uppmärksamma en granne som verkar må dåligt eller någon som är ensam. 

 

Huskurage handlar om att bry sig om och agera. Visa omsorg när du hör eller ser något som gör dig orolig. Att ringa på där du tror att något inte står rätt till kan räcka för att stoppa våld. Att visa omtanke kan rädda liv. 

 

Om det visar sig att det var något helt annat än det du föreställde dig när du gick till grannens dörr är ingen skada skedd. Du kan alltid få en trevlig pratstund med grannen istället! Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Om vi bryr oss och agerar kan vi tillsammans hjälpa barn och vuxna till ett tryggare och trivsammare liv.


Läs vår broschyr om ämnet här


Om Huskurage

Huskurage startades som en ideell förening av kriminolog Nina Rung och Peter Svensson, utbildare inom våldsprevention. Idag har flera bostadsbolag runt om i landet antagit Huskurage som en policy och därmed tagit ställning mot våld i nära relationer. Huskurage ger de boende verktyg att agera om de misstänker att något inte står rätt till hos grannen. Grundtanken är att ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Genom att visa omsorg och agera kan liv räddas.