HEM Om Timråbo Områden Lediga lägenheter KÖREGISTRERING Plusboende FÖR HYRESGÄSTER Nyheter Kontakt

Nyproduktion i Söråker

54 nya hyresrätter

VILL DU VETA MER? ❯

Bostadskön i Timrå ökar markant

Publicerad den 4 september 2023

På mindre än 3 månader har Timråbos bostadskö ökat med över 1200 registrerade personer.
- Vi upptäckte ”kö-fenomenet” i sommar och började därav analysera utvecklingen, vilka ställer sig i kö och vart bor man idag? Berättar Micael Löfqvist, vd för AB Timråbo.
 
Analysen visar att Timråbos bostadskö fått ca 35 % fler registrerade personer sedan 1 juni 2023 tills idag, totalt 1265 personer och nu närmar sig bostadskön nästan 5 000 st sökande. Att stå i bostadskö innebär att man registrerat sig och börjat samla poäng, en poäng per dag.
 
- När vi sorterat de nyregistrerade på bostadsorter visar det sig att 80 % är bosatta på orter utanför den sk. Sundsvallsregionen. Det är väldigt många olika orter och med stor spridning, majoriteten från Gävle och söderut. Flest sökande från en och samma ort har Göteborg men följt av orter som Uppsala, Stockholm, Umeå, Lund och Linköping som också har över 20 sökande/ort, fortsätter Micael Löfqvist
 
Timråbos Kö-explosionen sammanfaller tydligt med nyheten om en kommande industrietablering i Torsboda, Timrå kommun.
- Vi är övertygade om att det är en direkt effekt av nyheterna kring Torsboda utvecklingen och det här ger en tidig indikation om av vad som kan förväntas ske på bostadsmarknaden när en sådan här stor etablering sker, avslutar Löfqvist.
 
Bostadsförsörjningen är en väldigt viktig pusselbit för att möjliggöra så här stora etableringar. Timrå kommun har kommit långt med arbetet och t ex är ett nytt större bostadsområde, Solhöjden, inne i slutfasen och detaljplanen har vunnit laga kraft. Timrå kommun har även satsat på att tillgängliggöra Vivstahöjden för fortsatt nyproduktion i centrala Timrå. I år tillför Timråbo 54 nya lägenheter i Söråker och planeringsarbetet för nyproduktion fortsätter för Timråbo. Timråbo äger byggrätter med möjlighet till upp emot 200 nya lägenheter, dessa kan aktiveras snabbt för byggnation när inflyttningen till regionen tar fart.
 
- Timråbos styrelse bevakar utvecklingen noga och den kraftigt ökade bostadskön ger oss värdefull information och en tydlig indikation om viljan att flytta ganska långt för industrijobb finns, tillägger Per-Arne Olsson styrelseordförande för AB Timråbo.
- Styrelsen har gett vd i uppdrag att förbereda våra egna byggrätter så långt som möjligt så att vi kan ta snabba beslut när det väl är dags för oss att trycka på knappen, tillägger Per-Arne Olsson.
 
Kontakt:
Micael Löfqvist, vd Timråbo 060-16 35 08
Per-Arne Olsson, styrelseordförande Timråbo, 070-281 29 19