HEM Om Timråbo Områden Lediga lägenheter Plusboende Boendeservice Nyheter Kontakt

Ändring av detaljplan Centrumvägen Söråker

Publicerad den 18 maj 2021

 Från och med 10 maj till 7 juni 2021 kommer ett samråd av rubricerat detaljplaneförslag att pågå.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att skapa möjlighet för mer flexibel utformning och genom det möjliggöra två punkthus på ca 8 våningar. Ändringen stämmer överens med intentionerna i kommunens översiktsplan. Området är utpekat i kommunens översiktsplan som ett förtätningsområde där flerbostadshus i första hand ska planeras för byggande.


Detaljplaneförslaget hanteras enligt bestämmelserna för ett standardförfarande.

Under samrådsperioden kommer detaljplaneförslaget vara tillgängligt på:

• Kommunens hemsida

• Kommunhuset i Timrå, Köpmangatan 14, öppettider mellan 08:00 till 16:30.


Välkommen att tycka till om detaljplaneförslaget under samrådstiden senast den 7 juni 2021.

Synpunkter på planförslaget ska vara skriftliga och sändas till:

• Timrå kommun, Miljö- och byggkontoret, 861 82 Timrå

• Via e-post: timra.kommun@timra.se

Ytterligare information kan lämnas av planarkitekt Stina Reinhammar på tel: 060-16 33 24 eller via e-post: stina.reinhammar@timra.se

 

Länk till handlingar