HEM Om Timråbo Områden Lediga lägenheter KÖREGISTRERING Plusboende FÖR HYRESGÄSTER Nyheter Kontakt

Nyproduktion i Söråker

54 nya hyresrätter

VILL DU VETA MER? ❯

Vårt mål är mycket nöjda kunder

Nöjda kunder – det är ett av våra målområden som Timråbo arbetar hårt med för att uppnå. Därför får alla våra hyresgäster en enkät skickad till sig en gång om året. Med hjälp av de svaren prioriterar vi insatserna i våra områden.


Året runt skickas vår hyresgästenkät ut till alla våra hyresgäster– såväl på sommarn som på vintern. Utskicken slumpas och det innebär att du och din granne kanske svarar på enkäten med flera månaders mellanrum. Anledning till att vi vill ha in svar från olika årstider är att olika frågor är aktuella vid olika tidpunkter.

Din webbläsare kan
inte visa diagrammet.


Enkäten tar upp frågor om exempelvis fastighetsskötsel, tvättstugan, standard i din lägenhet och hur vi bemöter dig när du vill komma i kontakt med oss. Genom att ständigt analysera resultatet utformar vi sedan våra prioriteringsplaner. Vi tittar bland annat på vilka saker som är enkla att åtgärda. Och vilka frågor som är viktiga för många av våra hyresgäster.


Vårt nöjdkundindex visar andelen av de totala svaren som sätter minst betyget 4 av en 5-gradig skala, Timråbos mål för NKI är 80 %.


Tack för att du svarar – det gör skillnad! Nöjda hyresgäster är viktigt för oss. Varje månad, varje vecka, varje dag.


Din webbläsare kan
inte visa diagrammet.