HEM Om Timråbo Områden Lediga lägenheter KÖREGISTRERING Plusboende FÖR HYRESGÄSTER Nyheter Kontakt

Nyproduktion i Söråker

54 nya hyresrätter

VILL DU VETA MER? ❯

Vision 

TIMRÅBO - Ett attraktivt boende för alla

  • TIMRÅBO ger möjlighet till bra boende i olika skeden i livet.
  • TIMRÅBO är en god aktör i kommunens vision. "Timrå - en stark kommun i en växande region.  
  • TIMRÅBO fyller en viktig social funktion i samarbete med andra samhällsaktörer.


Affärsidé 

TIMRÅBO erbjuder boende med bra service i trygg och god miljö.
Genom attraktivt boende för alla arbetar TIMRÅBO för kommunens vision "Timrå - en stark kommun i en växande region".


Målen är satta utifrån ägardirektiv och våra ledstjärnor:  

  • Nöjda kunder
  • Engagerade medarbetare
  • Långsiktig hållbarhet
  • God ekonomi