HEM Om Timråbo Områden Lediga lägenheter Plusboende Boendeservice Nyheter Kontakt

Samarbeten - Timråbo Fairplay


För oss på Timråbo är det viktigt att det lokala samarbetet med förenings- och kulturlivet skapar trivsel och mervärden för våra hyresgäster. 

Det är också viktigt att samarbetet bidrar till att göra Timrå till en bra kommun att bo i. Därför har vi skapat Timråbo Fairplay, dvs alla föreningar ska få samma möjlighet till samarbete med Timråbo och därmed också få chansen att tillsammans med Timråbo satsa på främst ungdomsidrott där flickor och pojkar kan utvecklas till att bli goda ambassadörer för ett jämlikt samhälle men även olika event som bidrar till att göra Timrå till en plats där vi möts, kan växa och leva ett gott liv.


Timråbo fördelar potten med hjälp av en extern jury som består av personer som brinner för Timrås utveckling. Juryn utser 3 samarbeten som lyfts utifrån särskilt goda initiativ och bestäms genom juryns egen omröstning där 40 000 kr delas ut till vinnaren och 20 000 kr delas ut till tvåan resp. trean. 

Timråbo Fairplay har en total pott om 150 000 kr, resterande del fördelas ut genom lottning av 7 lika stora samarbeten om 10 000 kr var. Timråbo tar emot ansökningar under en begränsad ansökningsperiod och behandlar samtliga ansökningar vid ett och samma tillfälle för att göra en så rättvis bedömning som möjligt. Ansökningsfönstret är öppet mellan 1 november till 31 januari 2021.


Två grundläggande kriterier gäller!

Vid ansökan om samarbete utgår vi från två grundläggande kriterier:

1) Bra för kunderna? På vilket sätt tillför samarbetet till ett mervärde för våra hyresgäster?

2) Bra för Timrå? På vilket sätt stärker föreningen eller aktiviteten Timrå kommuns attraktionskraft?

Föreningen ska också särskilt beskriva sitt aktiva arbete med flickor och pojkars lika förutsättningar samt hur förening arbetar med drogförebyggande arbete och integrationsfrågor.


Elitsponsring

Så kallad ”Elitsponsring” hanteras enligt bolagets gällande sponsorpolicy. Med elitnivå menar Timråbo en förening som har ett seniorlag eller bedriver elitidrott i någon av de tre hösta divisionerna inom sin idrottsgren, övriga föreningar hänvisas till Timråbo Fairplay. Timråbo har en särskild pott på 100 000 kr att fördela till elitsponsring. 

Vid förfrågan gällande elitsponsring ber vi er kontakta Micael Löfqvist, vd Timråbo. micael.lofqvist@timrabo.se


Ansökan & ansökningstid

Alla föreningar inom Timrå kommun har möjlighet att ansöka om samarbete mellan den 1 november och 31 januari. Därefter behandlas alla ansökningar samtidigt för en så rättvis bedömning som möjligt. Alla ansökningar ska skickas via vårt e-formulär för samarbeten, men just nu är ansökningsfönstret stängt och därför tas inga ansökningar emot. Vi öppnar ansökningsfönstret igen 1 november 2021. 


Välkommen då med er ansökan!