HEM Om Timråbo Områden Lediga lägenheter KÖREGISTRERING Plusboende FÖR HYRESGÄSTER Nyheter Kontakt

Nyproduktion i Söråker

54 nya hyresrätter

VILL DU VETA MER? ❯

Vad går din hyra till?

den 13 februari 2024

Inför årets hyresförhandlingar är det många diskussioner om vad hyran egentligen går till?

Till år 2024 har ADVEN:s fjärrvärmepris höjts med 20 %, Vatten och Avlopp med 17 %, El ca 3 %, Avfall ca 10 %. Vidare har Timråbos räntor ökat från ca 5,5 mnkr till nästan 17 mnkr på 3 år. Detta samtidigt som underhållsskulden ökar för varje år på grund av för lågt hyresuttag över lång tid, vilket t ex ger allt fler och omfattande vattenskador. Därav har Timråbo yrkat på en hyreshöjning på 10,29%, det egentliga behovet ligger på ca 12-17% beroende på hur mycket kostnadsökningarna som ska vägas in i året förhandling.

Nedan bifogas en bild över vad hyran går till, dvs den kostnadsfördelning som Timråbo har år 2024 på sina fastigheter och skötseln av dessa.