HEM Om Timråbo Områden Lediga lägenheter KÖREGISTRERING Plusboende Boendeservice Nyheter Kontakt

Nyproduktion i Söråker

54 nya hyresrätter

VILL DU VETA MER? ❯

Frågor och svar om Covid-19 (corona)

Publicerad den 6 april 2020

Kommer ni att ge hyresrabatt till hyresgäster som drabbas? Andra gör ju det.
I dagsläget finns inga beslut på hyresrabatter eller hyressänkningar på bostadshyran med anledning av Covid-19. 

Kommer ni ge hyresrabatter till lokalhyresgäster?
Timråbo halverar utsatta branschers lokalhyror under kvartal 2 2020.(april, maj, juni).
Timråbo har beslutat om att erbjuda lokalhyresgäster möjlighet till anstånd med hyran helt eller delvis i upp till 3 månader. Anstånd betyder inte rabatt eller reducering utan att hyran ska betalas vid ett senare tillfälle. 

Jag behöver få hjälp med en läckande kran men vill inte ha reparatörer här, hur ska jag göra?
Vi har riktlinjer för våra anställda. De som är i tjänst är friska. Våra medarbetare som behöver utföra arbete hemma hos hyresgästen ringer innan besöket och fråga om någon i lägenheten visar symptom på Corona; dvs  torrhosta, feber och andningssvårigheter eller har någon blivit konstaterad att ha corona-smitta samt ifall de har varit ute och rest de senaste 14 dagarna. Vid svar Ja så utför vi endast akuta ärenden och följer de säkerhetsriktlinjer som finns för såna ärenden.

Jag är i en riskgrupp och behöver hjälp, hur ska jag göra?
När det gäller felanmälningar så åtgärdar vi enbart akuta ärenden hos de hyresgäster som tillhör en riskgrupp. Vår personal kommer att ställa följdfrågor till de som felanmäler dessa ärenden för att kunna säkerhetsställa om det är akut eller om det kan vänta. Vi kan även göra individuella prioritetsbedömningar från ärende till ärende när det gäller våra hyresgäster i riskgruppen, allt för att mininera deras utsatthet för smittspridning.

Städar ni oftare nu i allmänna utrymmen som t ex tvättstugorna? Jag har hört att viruset kan leva länge på t ex rostfritt material?
Tvättstugor och allmänna utrymmen städas som vanligt. Vad gäller tvättstugorna är det varannan vecka. Vi hänvisar till rekommendationen att tvätta händerna ofta och att använda handsprit för att minska smittspridning.

Vågar jag åka hiss? Jag är gammal och måste åka hiss, men det kan ju bli fler i hissen och det kan finnas virus på knapparna. Städar ni dom nu?
Vår bedömning är att du absolut kan åka hiss, bara du undviker att tränga ihop dig med många andra i hissen. Håll det avstånd och följ dom hygienregler som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Hissar städas enligt våra normala städrutiner.

Kommer entreprenörerna att kunna gå in och fixa min lägenhet nu när det pågår en renovering? 
I pågående och planerade projekt som t.ex. renovering om- och tillbyggnad där vi behöver ha tillgång till alla lägenheter så kommer ansvarig projektledare på Timråbo att koordinera detta enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Vi följer självklart även alla säkerhetsåtgärder som är rekommenderade under de jobb vi utför.
  • * Ingen som har någon känning av förkylning får arbeta.
  • * Vi tvättar händerna och använder desinfektion.
  • * Vi frågar alltid personen/personerna som är hemma om de är friska.
  • * Vi tar inte i hand eller har någon kroppslig kontakt med dig.
 
Vilka hygienregler gäller för era medarbetare och vad har ni för regler generellt för era medarbetare för att minska smittspridningen?
Alla anställda uppmanas att ta ansvar och följa de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten ger i syfte att förebygga smittspridning. Riktlinjerna finns i sin helhet på folkhalsomyndigheten.se  

Vad gäller på äldreboenden och boenden för personer med funktionsnedsättning (LSS-boenden)?
Eftersom det råder besöksförbud på dessa boenden så kommer vi enbart hantera akuta ärenden som kommer in. Vi utvärderar då från fall till fall bästa tillvägagångssätt genom dialog med verksamhetschef på aktuellt boende.

Hur prioriterar ni bland felanmälningar, t ex när det är en akut skada och jag ligger hemma och är sjuk?
Om det är en s.k Prio 1-åtgärd (akut) så gör vi bedömningen från fall till fall. Vid t ex vattenläcka behöver vi komma in och åtgärda läckan omgående och då behöver personal med skyddsutrustning tillträde. Detta sker i dialog med hyresgästen.

Varför sätter ni inte upp informationslappar på olika språk i trappuppgångarna?
Informationsbehovet är så stort att det inte går att få in allt på en informationslapp samt att det dagligen kommer uppdateringar som behöver informeras om. Vi uppmanar alla att söka information via officiella digitala kanaler. 

Kommer ni att informera mer på hemsida och sociala medier på olika språk?
Ja, vi kommer länka till bra informationssajter som ger uppdaterad information på de vanliga språken. Besök gärna folkhälsomyndigheten.se och tellcorona.com