HEM Om Timråbo Områden Lediga lägenheter KÖREGISTRERING Plusboende FÖR HYRESGÄSTER Nyheter Kontakt

Nyproduktion i Söråker

54 nya hyresrätter

VILL DU VETA MER? ❯

Fler lägenheter byggs i Söråker

Publicerad den 17 mars 2021

Timråbos nyproduktion i Söråker utökas

Vid styrelsemöte den 17 mars 2021 med AB Timråbos styrelse, beslutades att ge bolaget i uppdrag att planera för fler lägenheter än de tidigare 30 lägenheterna som var beslutade.

Timråbo har sedan tidigare beslutat nyproducera hyresrätter med adress Centrumvägen 19-21. Området har en färdig detaljplan för flerfamiljshus, byggrätten är idag begränsad till två våningar och därför bereder Timrå kommun just nu en planändring för en utökad byggrätt för området.

-Vi har under projektets förberedelser sett att det finns behov av fler lägenheter i Söråker och har därför idag beslutat utöka projektet så att vi bygger två hus samtidigt, berättar Per-Arne Olsson, (S) styrelseordförande i AB Timråbo.

-Projektet ska upphandlas innan vi kan uttala oss om exakt lägenhetsvolym men vi siktar på mellan 44-54 nya lägenheter, tillägger Per-Arne Olsson.

Under hösten 2019 genomförde Timråbo en kundundersökning där intresset visade sig vara väldigt stort för nyproducerade hyresrätter med centralt läge i Söråker. Moderna lägenheter med hiss och rimlig hyra var viktiga aspekter som framkom genom enkätsvaren.

-Andelen äldre småhusägare är stor i Timrå kommun, särskilt stor i Söråker och vi bedömmer att en nyproduktion i Söråker kommer vara väldigt uppskattad av den målgruppen samtidigt finns det behov av att fylla på med fler lägenheter för att möta den normala efterfrågan vi har på lägenheter, berättar Micael Löfqvist, vd för AB Timråbo.

-För projektet är det en klar ekonomisk fördel att producera två hus samtidigt när vi redan har en kommande entreprenörs etablering på plats och som då kan byggnadsproduktionsmässigt optimera arbetet, tillägger Micael Löfqvist.

-Inflyttningsdatumet är det lite för tidigt att lova, men om allt går som det ska, bör man kunna flytta in i slutet/början av år 2023/24, avslutar Micael Löfqvist