HEM Om Timråbo Områden Lediga lägenheter KÖREGISTRERING Plusboende FÖR HYRESGÄSTER Nyheter Kontakt

Nyproduktion i Söråker

54 nya hyresrätter

VILL DU VETA MER? ❯

Nytt Elpris från och med 1 januari 2023

Publicerad den 10 november 2022

 

Timråbo har under flera år lyckats upphandla fasta elpriser som gynnat vår kollektiva prissättning på el. Tyvärr så drabbas nu även Timråbo av den osäkerhet som råder på hela elmarknaden i Sverige. Som företag tvingas vi från 1:a januari 2023 för första gången övergå till att handla el till rörliga priser.

Då kommande elpriser blir väldigt svåra att förutse har vi tillsammans med Hyresgästföreningen kommit överens om att göra en höjning. Höjningen blir dock mindre än vad vi egentligen tror att det kommer bli i verkligheten. I och med det tvingas Timråbo också följa upp elpriset flera gånger under det kommande året för att se att vår eldebitering verkligen täcker Timråbos ökade elkostnader under året.

Nytt elpris

Från och med 1:a januari 2023 höjs Timråbos interna elpris för hyresgäster med 35 öre/kilowatt timme (kWh). Det nya elpriset blir 1,79 kr/kWh*.

Första gången du ser det nya elpriset på hyresfakturan är på mars månadshyra, där elen avser den förbrukning du hade i januari. Med andra ord ”släpar” din el debitering alltid 2 månader.

Är det inte bättre med egna elabonnemang för hyresgästerna?

Att införa individuell mätning och debitering av el är ett beslut som togs för snart 20 år sedan. Huvudmotivet var att Timråbos hyresgäster skulle få sänkta elkostnader och fortfarande gäller den målsättningen. Med individuell mätning och debitering menas att både elpriset och elnätsavgifterna blir inbakade i det interna elpris som Timråbo debiterar.

Jämförelse  
Ett eget lägenhetsabonnemang i Timrå där Eon är elnätsägare kostar idag 221101:

Eon-elnät (2 000 kWh)                              4 137 kr/år

Valfri elleverantör(2000 kWh) ca          2 400 kr/år                                                 

Summa:  (2 000 kWh)                               6 537 kr/år = 3,27 kr/kWh

Fortfarande ser vi då att det är förmånligare med Timråbos kollektiva prissättning med ett elpris på 1,79 kr/kWh jämfört med ett eget elabonnemang enligt ovanstående exempel som ger en kostnad på ca 3,27 kr/kWh.

 

 

*Elpriset kommer att följas upp varje kvartal och skulle det visa sig att kostnadsökningen i genomsnitt överstiger eller understiger de 0,35 kr/kWh som överenskommelsen bygger på, kommer ny förhandling att ske.